menu

Uw behandelingsovereenkomst en Privacy

U kunt als patiënt zelf een apotheek kiezen. Het is niet verplicht om bij één bepaalde apotheek ingeschreven te staan. Iedere apotheek zal u farmaceutische zorg verlenen. De apotheek van uw keuze zal een behandelingsovereenkomst met u afsluiten.

Wat is een behandelingsovereenkomst?

In deze overeenkomst spreekt u met de apotheker af dat hij of zij u farmaceutische zorg biedt. Dit betekent dat de apotheker u in principe het medicijn af zal leveren dat uw arts voorschrijft. De apotheker geeft u daarbij advies over het gebruik van het medicijn en zal u zo nodig verder begeleiden. Daarnaast gaat u met deze overeenkomst ook akkoord met de plichten die u als patiënt heeft.

 

De apotheker zorgt voor:

Informatie en voorlichting

Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke informatie en voorlichting over het gebruik van medicijnen. Als het medicijn voor de eerste keer wordt voorgeschreven kan de apotheker eventuele bijzonderheden over dit middel met u bespreken:

 • de werking en het doel van het medicijn;
 • de termijn waarop u verbetering van uw gezondheidsklacht kunt verwachten;
 • bijwerkingen die in het begin op kunnen treden;
 • het gebruik van het medicijn.

 

Mocht er een probleem zijn met de combinatie met een ander medicijn dat u al gebruikt, dan zal de apotheker de risico's hiervan en eventuele alternatieven met u bespreken. U kunt vervolgens besluiten dat u liever een ander middel wilt gebruiken. Dit zal de apotheker met uw arts bespreken.

Bij het afleveren van het medicijn zal de apotheker u mondelinge informatie over het medicijn verstrekken en ook schriftelijke informatie meegeven in een bijsluiter. Deze informatie kunt u thuis rustig nalezen.

 

Een veilige verstrekking van de medicijnen

De apotheker zorgt voor een veilige verstrekking van de medicijnen. Voordat er iets wordt afgeleverd controleert de apotheker:

 • of u misschien medicijnen gebruikt die elkaars werking ongunstig beïnvloeden.
 • of u andere medicijnen gebruikt die hetzelfde effect hebben?
 • of u een ziekte of een allergie hebt, waardoor een bepaald medicijn beter niet kan gebruikt kan worden?
 • of het voorgeschreven middel aan u afgeleverd kan worden.
 • Is de apotheker van mening dat het voorgeschreven middel beter niet aan u geleverd kan worden, dan zal hij/zij dit met u en uw arts bespreken. Vervolgens bekijkt de apotheker welk middel wel passend is voor u.

 

U als patiënt zorgt voor:

Verplichte legitimatie

In Nederland moet iedereen zich kunnen legitimeren bij een behandeling door een zorgverlener of een zorginstelling. Daarvoor neemt u een geldig identiteitsdocument mee naar uw huisarts, tandarts, apotheek, het ziekenhuis, enzovoort. Een geldig identiteitsdocument kan zijn een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument, zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000.

 

Belangrijke informatie

Het is belangrijk dat u de apotheker alles vertelt dat nodig is voor een goede bewaking van uw medicijnen. Zo is het van belang dat de apotheker weet:

 • of u zwanger bent of niet meer;
 • of u borstvoeding geeft of niet meer;
 • of u een allergie of verminderde nierfunctie heeft;
 • welke medicijnen u nog meer gebruikt,
 • als het medicijn voor een kind bestemd is, moeten wij ook het gewicht van het kind weten.

 

Als u een probleem hebt met een advies dat u van de apotheker heeft gekregen, dan kunt u dat het beste met de apotheker bespreken. Gezamenlijk kunt u kiezen voor een advies dat beter past bij uw omstandigheden.

 

Privacy en dossiervorming

De apotheker legt van alle patiënten een dossier aan. Hierin houden wij bij welke medicijnen u gebruikt. Ook leggen we de informatie vast die u zelf en/of uw arts aan de apotheker heeft verstrekt. U heeft het recht uw dossier in te zien. De apotheker kan een toelichting geven op de gegevens die het dossier bevat. De apotheker en de apotheekmedewerkers hebben de plicht uw gegevens zodanig te beheren dat geheimhouding verzekerd is. De gegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen gegeven. Uw dossier wordt vijftien jaar in de apotheek bewaard.