menu

Uw veiligheid voorop

Jaarlijks belanden in Nederland ongeveer 19.000 mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Een goede en snelle uitwisseling van gegevens over iemands medicijngebruik kan helpen fouten te voorkomen. Dit mag echter niet zomaar. U als patiënt moet daar persoonlijk toestemming voor geven.

De apotheken die aangesloten zijn bij de Dienstapotheek OZL gebruiken voor de uitwisseling van medicatiegegevens een speciaal en goed beveiligd digitaal netwerk: het Lokaal Schakelpunt LSP. Via dit netwerk kunnen we gegevens over iemands medicijngebruik snel en betrouwbaar opvragen. Dit is van belang wanneer u door onverwachte omstandigheden ’s avonds of in het weekend niet naar uw eigen apotheek kunt gaan maar uw medicijnen af moet halen bij de Dienstapotheek OZL.

 

Via het LSP kunnen wij de gegevens over uw medicijngebruik inzien en voor een veilige uitgifte zorgen. Omgekeerd is het ook belangrijk dat uw eigen apotheek weet welke medicijnen wij aan u hebben verstrekt. Daar kunnen zij bij een volgende uitgifte dan rekening mee houden. Zo werken de apotheken samen aan veilig medicijngebruik.

 

Geeft u uw toestemming?

Wij kunnen de gegevens van uw medicijngebruik alleen inzien als u daar uw toestemming voor geeft. U kunt uw toestemming doorgeven aan uw eigen apotheek, vóórdat u een bezoek brengt aan de Dienstapotheek OZL. Bent u niet tevreden? Dan kunt u uw toestemming altijd weer intrekken.