menu

Zijn de medicijnen voor u zelf?

  • Dan heeft u een geldig identiteitsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs nodig. Let op: het ponsplaatje van het ziekenhuis is géén geldig bewijs.
  • Als u een recent medicatieoverzicht heeft, dan verzoeken wij u dit overzicht mee te nemen.
  • Het is altijd raadzaam om een pinpas of contant geld mee te nemen. Sommige geneesmiddelen worden niet of maar gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekering. U moet dan een eigen bijdrage betalen.

 

Zijn de medicijnen voor iemand anders?

  • Dan is het belangrijk dat u een geldig identiteitsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs van de patiënt meeneemt.
  • We kunnen u vragen om zich te legitimeren; dus neem ook een eigen legitimatiebewijs mee. Let op: het ponsplaatje van het ziekenhuis is géén geldig bewijs.
  • Vraag aan de patiënt of hij/zij last heeft van allergieën. Bijvoorbeeld tegen antibiotica. Ook is het belangrijk dat wij weten of er sprake is van een verminderde nierfunctie. Deze informatie is belangrijk voor veilig medicijngebruik.
  • Neem een recent medicatieoverzicht van de patiënt mee, als hij/zij daarover beschikt. Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Aan de hand van dit overzicht kunnen wij bekijken of de voorgeschreven medicatie veilig is.
  • Zijn de medicijnen bestemd voor een kind? Geef dan het gewicht door.
  • Wij leveren alleen medicijnen in de avonduren, tijdens weekenden en op feestdagen. Door de week neemt uw eigen apotheek de zorg over. Voor een goede overdracht is het van belang dat u de patiënt vraagt of hij of zij akkoord gaat met de uitwisseling van gegevens tussen de eigen apotheek en de Dienstapotheek OZL. Uw eigen apotheek kan dan zien welke medicijnen verstrekt zijn door de Dienstapotheek OZL. Zo zorgen we samen voor veilige medicatie.